สถานที่สำคัญใน จีน

1. พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่งในเมืองหลวงของจีนและที่อื่น ๆ ในจัตุรัสเทียนอันเหมิน วังแห่งนี้เป็นเขตหวงห้ามที่ห้ามคนเข้าไป แม้แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงก็ยังต้องได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ นั่นคือเหตุผลที่พระราชวังแห่งนี้ถูกเรียกว่า “พระราชวังต้องห้าม” จักรพรรดิอาศัยอยู่ในพระราชวังแห่งนี้ แยกเขาออกจากโลกภายนอก มีนางสนมขันทีและเจ้าเมืองคอยปรนนิบัติอยู่ แม้ว่าประเทศจีนจะไม่มีระบอบกษัตริย์อีกต่อไป แต่พระราชวังต้องห้ามยังคงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน และภาพของประตูแห่งสันติภาพสวรรค์สามารถเห็นได้บนแขนเสื้อของสาธารณรัฐประชาชนจีน พระราชวังต้องห้ามยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลจีนมีนโยบายจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อรักษาสภาพของอาคารและสวน UNESCO ได้ประกาศให้ Forbidden City และ Shenyang Palace เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังอิมพีเรียลแห่งราชวงศ์หมิงและชิงในกรุงปักกิ่งและเสิ่นหยาง
2. กำแพงเมืองจีน เป็นกำแพงที่มีป้อมปราการกั้นแบ่งตามยุคสมัยของจีนโบราณ กำแพงส่วนใหญ่ที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉินเพื่อป้องกันการโจมตีจากชาวฮั่น กำแพงเมืองจีนยังคงถูกเรียกว่ากำแพงพันตัว นักโบราณคดีได้ทำการวัดความยาวของสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ “กำแพงเมืองจีน” พบว่ามีความยาวเป็น 2 เท่าของบันทึกเดิม คือ 21,196.18 กิโลเมตรของ เดิมมีระยะทาง 8,850 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 15 มณฑลทั่วประเทศ และยังถูกนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางอีกด้วย ถ้าคุณมองประเทศจีนจากอวกาศ คุณจะมองเห็นกำแพงเมืองจีน ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้จริงจากอวกาศ
3. อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย ตั้งแต่ปี 1992 เป็นต้นมา ที่นี่เป็นแหล่งมรดกแห่งชาติแห่งแรกของจีน ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 9,500 ตารางกิโลเมตร เต็มไปด้วยภูเขาหินทราย กว่า 3,000 ยอด สูงเสียดฟ้า ภูมิประเทศสวยงามโอบล้อมด้วยขุนเขา ซื้อภาพยนตร์เรื่องดัง “อวตาร” มาใช้เป็นฉากถ่ายทำ คุณเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงาม
4. เขาเทียนเหมินหรือถ้ำประตูสวรรค์ (ภูเขาเทียนเหมิน) ภูเขาเทียนเหมินหรือภูเขาประตูสวรรค์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของเมืองจางเจียเจี้ย ไฮไลท์ของที่นี่คือการนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาว 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลานั่งกระเช้า 40 นาที เพื่อชมความงามของภูเขานับร้อยลูก ยอดเขาสูงเสียดฟ้าสวยงามแปลกตา ชื่นชมภูมิทัศน์ริมหน้าผาเหนือยอดเขาที่สลับซับซ้อนหลายลูก และยังมีเส้นทาง 99 โค้งขึ้นสู่ยอดเขา ถ้ำประตูสวรรค์เป็นหนึ่งในสี่ภูเขาที่สวยงามของจีน เรียกว่าถ้ำประตูสวรรค์เพราะเมื่อมองจากด้านล่างจะดูเหมือนประตูบานใหญ่มองเห็นท้องฟ้าสวยงาม เรียกว่าถ้ำประตูสวรรค์
5. ทะเลสาบซีหู ทะเลสาบตะวันตก หรือที่เรียกกันว่าทะเลสาบซีหู ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีทิวทัศน์สวยงามเป็นที่รู้จักกันดี ล้อมรอบด้วยภูเขาสามลูก น้ำใสราวกับกระจก และมีอาคารวัฒนธรรมที่สวยงามรอบๆ ทั้งเจดีย์ อาคารจีน วัด สวนจีน สวนญี่ปุ่น ศาลเจ้า จนได้ชื่อว่า “สวรรค์บนดิน”